Riool- en wegeniswerken centrum Baal

Stacks Image 6
Open Vld burgemeester Paul Dams heeft op 26 juni alle buurtbewoners bijeenroepen voor een infovergadering over de plannen voor de vernieuwing van de Pastoriestraat, Een Meistraat, Beulkensstraat en Louis Van Holestraat in Baal.
De plannen werden recent door het studiebureau Evolta afgerond.

Tijdens de infosessie werd verteld waarom het belangrijk is dat regenwater gescheiden wordt van het afvalwater, met als uiteindelijk doel:
– Zuiver grond- en oppervlaktewater
– Alle lozingen in grond- en oppervlaktewater wegwerken
– Overstorten van de gemengde stelsels in grachten beperken
– Oppervlaktewater in de gemengde stelsels beperken

In navolging van de Europese richtlijnen voor zuiverder water, zal er een systeem van gescheiden rioleringsstelsel met afkoppeling komen. Het budget voor deze vernieuwing bedraagt +/- 2.500.000 euro. De gemeente zou +/- 900.000 euro subsidies ontvangen. Burgemeester Dams zou graag voor de zomer aanbesteden.

De noodzaak van deze werken in het kader van een Europese richtlijn heeft onze gemeente ook de kans om dit te laten samengaan met de vernieuwing van de wegenis.
Binnen het voorgestelde concept worden er o.a. 46 parkeerplaatsen voorzien langs de Pastoriestraat. Er wordt tevens nieuwe straatverlichting op basis van led technologie geplaatst.
Er wordt veel nadruk gelegd op groene accenten.

Meer nieuws vindt u op de site van de gemeente.
Stacks Image 14